ONE STOP SERVICE

TO EXCEED OUR CUSTOMER EXPECTATION AND PROVIDE SUPERIOR SERVICE ARE OUR COMMITMENT
Category:

งานวิศวะ ' 59 (Engineering Expo 2016) วันที่ 1 - 4 กันยายน 2559 เวลา 10:00 - 20:00 น.  อาคาร EH 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา 

open engexpo2016 02open engexpo2016 07open engexpo2016 01open engexpo2016 15

Category:

งานแถลงข่าวโครงการ มาม่า ลุ้นเที่ยวไทย กับ ททท. วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

ma1ma2ma3ma4

Category:

งาน KANCHANABURI OTOP FESTIVAL : JUN 18-19, 2016 กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าโอทอป

OTOP10OTOP9OTOP2OTOP1